Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδοχική ασφάλιση

Η διαδοχική ασφάλιση είναι μια μορφή ή ένα είδος ασφάλισης που παρουσιάζεται στο άτομο το οποίο, ενώ ήταν ασφαλισμένος σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό λόγω αλλαγής επαγγέλματος ή εργασίας αναγκάζεται να ασφαλιστεί σε άλλον ασφ/κό οργανισμό.
Στις περιπτώσεις συνταξιόδοτησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αρμόδιος οργανισμός για να εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα είναι ο τελευταίος οργανισμός.
Οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης αφορούν σήμερα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο ένα άτομο το που ήταν ασφαλισμένο σε έναν ασφαλιστικό Οργανισμό λόγω αλλαγής επαγγέλματος ή εργασίας να αναγκάζεται να ασφαλιστεί σε άλλον.
Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική εγκύκλιο
Κάνετε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης
Ακολουθούν χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση (πηγή skai.gr)

Read more...

Βιβλιάρια υγείας ΙΚΑ

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ατομικό:
Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

Read more...

Διαδικασία ασφάλισης ΙΚΑ

Απογραφή ασφαλισμένου
Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης, συμπληρώνει έντυπο «Αίτηση Απογραφής 'Aμεσα Ασφαλισμένου» και το υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και αποδεικτικό κατοικίας).

Read more...

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP